Trafikuheld med 2 lastbiler,

Omfartsvejen/Padborg.

1/10-2005. Ca. Kl. xx.xx.

Uheld i krydset Omfartsvejen/Østre Viaduktvej Padborg - lørdag 1. okt. 2005. Nor Cargo skulle til venstre i lyskryds - havde nok overset at modkørende også havde grønt lys.

Foto : Thorkild Bladt.


Denne side er en del af www.112alarm.dk