Åbning af Region Syddanmarks nye vagtcentral.

Vagtcentral på OUH Odense.

01/09-2009. Kl. 10:00.


Åbning af Region Syddanmarks nye vagtcentral på OUH Tirsdag den 1. september
åbner den nye vagtcentral på OUH. Vagtcentralen skal disponere og koordinere
Region Syddanmarks ambulancer, lægebiler og akutbiler.
På den nye vagtcentral sker en integration af vagtcentralen,
der tidligere lå i Kolding og blev drevet af Falck og af
Akut Medicinsk Koordination (AMK), der har ligget på skadestuen på OUH.
AMK koordinerer den sundhedsmæssige indsats ved større ulykker og katastrofer.
Den fysiske samling af vagtcentralen og AMK vil styrke den
præhospitale indsats og sundhedsberedskabet i Region Syddanmark.
I marts i år blev der indgået kontrakt med Falck, om at Falck leverer bemandingen til vagtcentralen.
Udover at koordinere alle ambulancer, lægebiler og akutbiler i Region Syddanmark,
skal vagtcentralen også håndtere de biler, der transporterer de ikke behandlingskrævende
liggende patienter - også kaldet sygetransporter.
Regionsrådsformand Carl Holst (V) vil være tilstede og markere åbningen af vagtcentralen.
Der vil i forbindelse med arrangementet være en rundvisning af den nyrenoverede vagtcentral,
hvor man vil få mulighed for at høre mere om den nye vagtcentraldrift.

Teksten : Er fra nyhedsmailen fra Region Syddanmark.Denne side er en del af www.112alarm.dk