HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.

HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN
Gennem 150 år. 1869 – 2019.

12 Februar 1869 leveres fra Ludvig Rasmussen , Sprøjtefabrikan

1 stk. Sprøjte med tilbehør 125Rdl – 4 % = 120Rdl.

I løbet af efteråret 1869 opføres Sprøjtehus ved kirkegårds hjørne. 10. November 1969 fremsender Christian Andersens opgørelse over leveret materialer til Søren Frederiksen 24Rdl 2Mark 10Skilling Der betales 25 Februar 1870. 11.November 1869 fremsender murer Søren Frederiksen regning Over arbejdet med Sprøjtehus 9Rdl 5Mark 10 Skilling Regningen betales 1 Januar 1870 af Jacob Nielsen , Sognefoged . Fortegnelse over andre udgifter kan ses på opslagets bilag. Det være sig Bødker og Karetmagerarbejde for køretøj.

Levering af 4 læs brosten fra Lildfrost mv.

Denne velbevarede SPRØJTEVOGN er indkøbt 1906 til Bredsten Sogn Udlånt fra Egtved Museum > Herover findes ingen dokumenter.

Vejle får etableret et organiseret brandkorps i 1853 ved oprettelse af et brand – og politikorps 5 nov. 1853. Flere brande i Vejle by under svenskekrigene i 1600 tallet. Kirkegade branden i 1739 og Nørregade brænder 30 huse i 1786.

Brandfoged kaldes den bestillingsmand på landet som fører tilsyn med overholdelse af brandpolitilovgivningen og har kommandoen ved ildebrand, lov af 21. marts 1873. Brandregulativet af 15. marts 1890 påbydes visse ejendomme at have stiger og hager i fastsat længde af 7. 5m og 6 m. Således ved Bredsten Savværk. Kirkegade 28. opført 1892.

Brandforsikring: Vejle Amts ældre Gjensidige Brandforsikring oprettedes 1835. Vejle Brandvæsen 1905 – 2015. Derefter Trekantområdets Brandvæsen med 24 stationer.
WF. Troelsen. Bredsten lokalarkiv.

1000 Tak for en god dag. !

HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.
HISTORIEN OM BRANDSTATION I BREDSTEN. Gennem 150 år. 1869–2019.