Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.

I dag blev der holdt nytårsparole samt 4 personer fik deres hæderstegn, Men først skulle Vejle brandvæsen have deres helt nye fane. Og til den opgave var der meget fin besøg på Vejle brandstation.
Grev Ingolf var den første som skulle slå søm i og bagefter var det borgmester Jens Ejner Christensen og til sidst var det Beredskabschef Thomas Dietz. Til sidst skulle 4 personer have deres hæder:
10 års anciennitetstegn: Selvedina Hairic og Kasper Bjørnager Gregersen (1. december 2023)
20 års anciennitetstegn: Nicki Graversen.
40 års hæderstegn: Carit Nielsen.

Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
10 års anciennitetstegn: Selvedina Hairic
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
20 års anciennitetstegn: Nicki Graversen.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
40 års hæderstegn: Carit Nielsen.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
40 års hæderstegn: Carit Nielsen.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
40 års hæderstegn: Carit Nielsen.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandvæsen 2024.
Nytårsparolen på Vejle Brandstation 2024.