Tyveri af værdifuldt udstyr i antennen på Lindegade 58 i Christiansfeld

Tyveri af værdifuldt udstyr i antennen på Lindegade 58 i Christiansfeld
HJÆLP HJÆLP ! ! !
Tyveri af værdifuldt udstyr i antennen på Lindegade 58 i Christiansfeld

Vi har desværre mistet værdifuldt udstyr i antennen på Lindegade 58 i Christiansfeld og vi har brug for jeres hjælp til at finde de ansvarlige.
Det er udstyr vi anvender til at tilkalde vores brandfolk, når alarmen lyder.
Vi har taget vores forholdsregler, således vi stadig kan tilkalde brandfolk, men det er meget vigtigt for os at få udstyret tilbage.
Det er formentlig fjernet fredag 10/5 fra omkring kl. 12 og frem.
Flere borgere har bemærket, at der har været en lift med 2 mand, der har arbejdet i antennen. Desværre har ingen bemærket om der var firmanavn eller logo på de pågældendes tøj eller køretøjer.
Vi har været i kontakt med Kolding Kommune der ejer matriklen, teleselskabet 3 der ejer masten, Christiansfeldnet m.fl. Det har desværre ikke bragt os tættere på en opklaring af, hvad der er sket.
Derfor vil vi meget gerne i kontakt med personer, der har set et firmanavn på de pågældende personer / køretøjer eller har anden relevant information, der kan hjælpe os videre.
Hvis i har information kan Service og Forretningsudviklingschef René Stig Jacobsen kontaktes på mobil 29 13 47 31 eller mail rene.jacobsen@trekantbrand.dk


15/05-2019. Opdateret.


Problemet LØST !!!!!!

TAK TAK TAK!
Vi har nu lokaliseret udstyret og er igang med at få det genetableret.
Der har været en misforståelse blandt andre operatører på masten, som havde sagt god for nedtagningen. De fik så desværre taget for meget udstyr ned.

Endnu en gang stort tak til jer alle for at have delt opslaget og kommet med gode input.