Vejle Brandvæsen.
Korpset 1932.


Forrest fra venstre: Brandassistent Chr. Mouritzen, brandassistent I.P. Jensen, Johan Fischer, Udesen, Jens Jensen,
Hans Rasmussen, Christian Poulsen, Frederik Sørensen, Bud Knudsen, Marius Sørensen, Erik Svejstrup og
vicebrandinspektør L. Thorsen. Bagest fra venstre: brandassistent H.P. Jensen, Harald Jensen, Jens Madsen,
Otto Christensen, Christian Poulsen, Jens Cramer, Carl Nielsen, Thorvald Hansen, Chr. Svejstrup,
Jens Nielsen, Ancher, Christian Hansen (Chr. Koldcigar), Vilhelm Olsen, Johan Jørgensen, Frederik Rasmussen,
Frederik Cramer, S.M. Nielsen og brandinspektør Poul Poulsen.
Fotograf : Nissen.


Oplysninger ang. de enkelte brandmænd på gruppebilledet.


Poulsen, Poul, Brandinspektør, Bygningsinspektør, født 10 august 1888 i Vejle.
Hansen, Thorvald Richard, Brandmand, tømrermester, født 7. februar 1899 i Grejs-Sindbjerg.
Jensen, Harald Johannes Lorenz, menig, Blikkenslager, født 27. april 1877 i Vejle.
Jensen, Johannes Peter, Brandassistent, Skorstensfejermester, født 10. november 1868 i Hornstrup.
Jensen, Hans Peter, Brandassistent, Skorstensfejermester, født 19. december 1860 i Bredballe.
Nielsen, Jens Nikolaj, Brandmand, Blikkenslager, født 6. oktober 1891 i Vejle.
Nielsen, Søren Peter Madsen, Brandmester, Skorstensfejer, født 2. april 1886 i Hvilsted.
Poulsen, Chr., brandmand, Murer, født 6. april 1902 i Vejle.
Rasmussen, Hans Marius, Brandmand, Tømrer, født 23. februar 1877 i Vejle.

Tilsendt af : Steen Kramer fra Albertslund. ( Copyright )

Denne side er en del af www.112alarm.dk